صفحه اصلی سایت

پس از اجرای آدرس http://autism.behzisti.net صفحه ای مانند شکل زیر باز می شود که توضیحات هر قسمت، در زیر آمده است:

  • 1 - اگر برای اولین بار میخواهید وارد سامانه شوید، روی کلید کلیک نمایید.
  • 2 - اگر قبلا در سامانه ثبت نام نموده اید ، روی عبارت (من قبلا در ثبت نام کرده ام)، کلیک کنید.
  • 3 - با کلیک روی عبارت (راهنمای تصویری ثبت نام) می توانید راهنمای ثبت را بصورت ویدئو مشاهده نمایید.
  • 4 - با کلیک روی این عبارت می توانید فایل راهنمای شناسایی اختلال اتیسم را دانلود نمایید .